Börja med förutsättningar och förväntningar – innan du sätter mål

Att ha rätt förväntningar internt på sponsring är viktigt för att kunna planera och genomföra sponsorarbetet på bästa sätt. Vår rekommendation är att se förväntningar som förstadiet till målsättningar. När vi planerade boken kom vi ganska snabbt fram till att vi inte skulle gå rakt in i "sponsorskolan". Inte ens när vi guidat läsaren till själva handboken. Nej, istället för att kliva rakt in i paketering stannade vi upp för att se över förutsättningarna, och det ...

Läs mer...

Hur får vi fler sponsorer?

Mitt sista inlägg i vår julkalender blir ett svar på den kanske mest vanliga frågan personer inom idrotten ställer sig: Hur får vi fler sponsorer? Och även om det mest korrekta svaret hade varit "det beror på" eller "det är svårt att svara på" så vet jag att det inte är vad du vill läsa. Låt mig istället svara så konkret jag kan. Det finns en anledning till att vi har skrivit boken Hållbar sponsring. Många rättigheter inom idrotten kämpar med ekonomin, det ideella ...

Läs mer...

Rätt aktivering kan stärka en ”svag” rättighet

Att aktiveringen av ett sponsorskap är samarbetets kärna har vi varit inne på tidigare här i julkalendern. Och även i boken får aktivering rikligt med välförtjänt utrymme. Ett perspektiv på aktivering utifrån ett företagsperspektiv är att ta reda på vilka aktiviteter som kan stärka rättighetens "svagare" områden. Låt oss kalla det för hur vi balanserar sponsorskapet. Att välja rätt aktivering kan vara ett sätt att dra nytta av rättighetens styrkor, men det kan också ...

Läs mer...

Säljtips: Öka chansen till ”Ja” med enkla argument

Säljtillfället är ofta ett möte mellan rättighet och företag. Men säljtillfället kan också ske i mer informella miljöer och sammanhang. Kontakten är avgörande för om rättigheten får ett "Ja" från företaget, så att företaget blir sponsor. Och chansen till ett "Ja" ökar om du redan tidigt kan lägga in relevanta argument. Följande text är till stor del ett utdrag från boken Hållbar sponsring (som du kan köpa i vår webbshop eller hos Adlibris, Bokus eller CDON). ...

Läs mer...

Gyllene Hjulet är branschtävlingen alla vill vinna

Visste du om att det faktiskt går att tävla i sponsring? Gyllene Hjulet är den åtråvärda tävlingen som varje år korar de bästa sponsorcasen i landet. Och nu har ansökningsfönstret till årets Gyllene Hjulet-tävling öppnats. En viktig uppgift som branschorganisationen Sponsrings- och Eventsverige (SES) har är att anordna den årliga branschtävlingen Gyllene Hjulet, där du kan tävla i sponsring. Förra året firade denna tävling 20 år, så den har en stark tradition och ...

Läs mer...

Varumärket grunden för ett framgångsrikt sponsringsarbete

Att lägga grunden till ett bra sponsringsarbete börjar i varumärkesarbetet. Som i sin tur startar i värdegrunden och erbjudandet. Varumärkesfrågorna inom idrott har aldrig varit mer aktuella än vad de är just nu. Men hur ska en förening som vill stärka och utveckla sitt idrottsvarumärke tänka och agera? I boken Hållbar sponsring ägnar vi ett helt kapitel (och 30 sidor) till att diskutera varumärkesfrågorna där vi går på djupet. I detta inlägg kommer jag ge exempel på ...

Läs mer...

Sponsorer kan också tillföra associationer

Något vi lägger relativt mycket vikt på i boken är att lyfta de olika typer av värden som en sponsor kan tillföra en rättighet, till exempel associationer. Det vanligaste är ju nämligen att som rättighet titta på ersättningen, men det finns andra värden en sponsor kan tillföra. Och vissa värden kan faktiskt vara mer värdefulla än "bara" pengar. Det exempel jag ska ge i det här inlägget är inte ett exempel på ett perfekt sponsorskap (finns sådana?). Syftet är att ...

Läs mer...

Hur strategi och policy visar vägen för sponsring

I en sponsringsstrategi presenterar företag motiv, syfte och avsikter med sin sponsring på ett övergripande plan. Många sponsorer väljer att göra sina strategier publika, men i ett mindre format. Dessa dokument kallas då ofta för en policy. Policies finns ibland offentliggjorda på kommuners, organisationers och företags hemsidor. Innan du som rättighet kontaktar ett företag för ett möte angående sponsring är det en god idé att läsa in dig på bolagets strategi och policy....

Läs mer...

Att driva försäljning och skapa affärer genom sponsring

Ett viktigt motiv till att sponsra handlar om att öka sin försäljning och skapa nya affärer. För väldigt många sponsorer är det den primära anledningen till att gå in i ett sponsorskap. Hur ska en rättighet tänka som möter denna typ av önskemål och motiv från en sponsor? Sponsring kan medverka till att företaget som sponsrar ska öka sin försäljning och i vissa fall utveckla hela sin affärsverksamhet. Det kan handla om att få tillgång till en ny försäljningskanal, ...

Läs mer...

PR-tips: 5 tillfällen att kommunicera ett sponsorskap

Att publicera ett nytt sponsorskap på er egen hemsida och i sociala medier är lite av ett "basic scenario", det vill säga som kanske inte alltid är avtalat att ni måste göra, men som tyst förväntas av sponsorn. När du passerat det stadiet – sätt en struktur och skapa rutiner för hur ni arbetar med PR för att ge sponsorn extra uppmärksamhet. Notera gärna från början att de här fem tillfällena i det här inlägget inte behöver vara inskrivna i sponsoravtalet som en ...

Läs mer...