Föreläsningar

Boken Hållbar sponsring nominerades till Årets Marknadsföringsbok 2019.

En föreläsning på temat Hållbar sponsring utvecklar synen på marknadsföring, sponsring och hållbarhet.

Innehållet bygger på boken Hållbar sponsring och kan bestå av både teoretiska delar, såväl som handbokens åtta steg.

Upplägget anpassas i samråd med respektive uppdragsgivare.

Exempel på tillfällen som passar en föreläsning:

  • Nätverksträffar (sponsornätverk, affärsnätverk, företagsnätverk)
  • Årsmöte, regionträffar och distriktsnätverk
  • Utbildningstillfällen och vidareutbildning
  • Konferenser, seminarium och paneldiskussioner
  • Digitala kanaler (som anpassas utifrån deltagare och forum)
  • I samband med evenemang, invigningar eller andra tillfällen

Alla föreläsningar och utbildningar genomförs av Frans Fransson.

Digital föreläsning på distans

Som ett alternativ till fysiska träffar erbjuder vi föreläsningar digitalt och anpassar dessa utifrån vilken plattform som erbjuds deltagarna.

Under föreläsningen presenteras konkreta tips på hur en rättighet ska arbeta med sin sponsring i tider av osäkerhet som vi nu går igenom.

Workshop

Boken har ett praktiskt upplägg och det går igenom i våra utbildningar.

En workshop är en blandning mellan en föreläsning och ett arbetsmöte, där allmänna teorier och tips blandas med specifika situationer från din vardag.

Workshop genomförs vanligast som halv- eller heldagsaktivitet.

Kurs

Genom att sätta samman flera föreläsningar och workshops till en serie skapar vi en kurs som kan skräddarsys till varje tillfälle.

En kurs kan bestå av 4-10 st tillfällen och är ofta riktad till ett specifikt ämne eller en idrott.

Utbildning

Hållbar sponsring som utbildning består av ett antal moduler och utbildningsdagar.

Upplägget finns som färdiga program, men kan även skräddarsys för att passa till exempel ett förbund, en ligaorganisation, en serie evenemang eller en grupp idrottare.

Utbildningsmodulerna kan med andra ord vara både fristående och adderas till ett redan befintligt utbildningsprogram.

”Arbetar du med sponsring och marknadsföring i din förening får du genom utbildningen värdefulla verktyg som gör att du ökar din förmåga att förpacka och sälja sponsring. Du får chansen att vässa dina säljargument. Utbildningens innehåll tar dig mot ett modernare synsätt kring sponsring.”
Margareta Persson, idrottskonsulent Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

”För att följa arbetet med idrottens Strategi 2025 och för att föreningar ska bli mer moderna är det värdefullt med en modern utbildning kring sponsring. Föreningarnas sponsorarbete måste ständigt utvecklas och vi märkte att deltagarna på utbildningen fick med sig en hel del ny kunskap och inspiration från boken, varandra och framförallt från duktiga utbildaren.”
Åsa Agmyr, idrottskonsulent SISU Idrottsutbildarna Halland

Vanliga frågor

Vänder ni er bara till rättigheter?

Nej, vi har erfarenhet från att föreläsa och utbilda för både rättigheter och företag. Innehållet anpassas för varje tillfälle och målgrupp.

Vad ingår i en föreläsning?

Förutom själva föreläsningen ingår två planeringssamtal, samt efterlämningsmaterial till deltagarna. Du väljer själv om du vill köpa in boken Hållbar sponsring till deltagarna.

Måste man ha läst boken?

Nej, däremot kan du förstås välja att köpa in boken som en del i paketet till de som deltar på föreläsningen eller utbildningen. Meddela i så fall vid din bokning att du är intresserad av det.

Vad ska jag förbereda innan jag kontaktar er?

Egentligen ingenting, men fundera gärna på vad föreläsningen eller utbildningen ska syfta till. Klura också på vilken omfattning i tid som finns att tillgå, samt ungefär hur många personer som ska ta del av föreläsningen eller utbildningen.

Jag vill veta mer, vem ska jag kontakta?

Du är välkommen att höra av dig till oss via vår kontaktsida eller direkt per telefon till Frans Fransson (tel: 070 914 41 87‬).