Föreläsningar

”Arbetar du med sponsring och marknadsföring i din förening får du genom utbildningen värdefulla verktyg som gör att du ökar din förmåga att förpacka och sälja sponsring. Du får chansen att vässa dina säljargument. Utbildningens innehåll tar dig mot ett modernare synsätt kring sponsring.”  Margareta Persson, idrottskonsulent Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

En föreläsning på temat Hållbar sponsring utvecklar synen på marknadsföring, sponsring och hållbarhet. Innehållet bygger på boken och kan bestå av både teoretiska delar, såväl som handbokens åtta steg. Upplägget anpassas i samråd med respektive uppdragsgivare.

Föreläsningarna genomförs av Caddie Sport&Business och/eller Kinglet.

Exempel på tillfällen:

  • Nätverksträffar (sponsornätverk, affärsnätverk, företagsnätverk)
  • Årsmöte, regionsträffar, utbildningstillfällen
  • Konferenser, seminarium och paneldiskussioner
  • I samband med evenemang, invigningar eller andra tillfällen
Kontakta oss

Vanliga frågor

Vänder ni er bara till rättigheter?

Nej, vi har erfarenhet från att föreläsa och utbilda för både rättigheter och företag. Innehållet anpassas för varje tillfälle och målgrupp.

Vad ingår i en föreläsning?

Förutom själva föreläsningen ingår två planeringssamtal, samt efterlämningsmaterial till deltagarna. Du väljer själv om du vill köpa in boken Hållbar sponsring till deltagarna.

Måste man ha läst boken?

Nej, däremot kan du förstås välja att köpa in boken som en del i paketet till de som deltar på föreläsningen eller utbildningen. Meddela i så fall vid din bokning att du är intresserad av det.

Vad ska jag förbereda innan jag kontaktar er?

Egentligen ingenting, men fundera gärna på vad föreläsningen eller utbildningen ska syfta till. Klura också på vilken omfattning i tid som finns att tillgå, samt ungefär hur många personer som ska ta del av föreläsningen eller utbildningen.

Jag vill veta mer, vem ska jag kontakta?

Du är välkommen att höra av dig till oss via vår kontaktsida eller genom e-post till kontakt@hallbarsponsring.se.

Workshop

Boken har ett praktiskt upplägg och det går igenom i våra utbildningar. En workshop är en blandning mellan en föreläsning och ett arbetsmöte, där allmäna teorier och tips blandas med specifika situationer från din vardag. Workshop genomförs vanligast som halv- eller heldagsaktivitet.

Kurs

Genom att sätta samman flera föreläsningar och workshops till en serie skapar vi en kurs som kan skräddarsys till varje tillfälle. En kurs kan bestå av 4-10 st tillfällen och är ofta riktad till ett specifikt ämne eller en idrott.

Utbildning

Hållbar sponsring som utbildning består av ett antal moduler och utbildningsdagar. Upplägget finns som färdiga program, men kan även skräddarsys för att passa till exempel ett förbund, en ligaorganisation, en serie evenemang eller en grupp idrottare.

Hållbar sponsring - en handbok för idrotten med teori, tips och inspiration

Hur får vi fler sponsorer? Och hur kan vi utveckla befintliga samarbeten? Hållbar sponsring är en handbok som ger konkreta tips och råd i syfte att utveckla framgångsrika och långsiktiga sponsorskap. Boken utgår från idrotten och vänder sig främst till föreningar, förbund, evenemang och andra typer av rättigheter.