Naturskyddsföreningens kampanj Rädda bina får stark uppbackning

Humla och Akleja

Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina utsågs förra årets till Årets insamlingskampanj av branschorganisationen Giva Sverige. I år tar Naturskyddsföreningen tillsammans med Story House Egmont fram ett specialnummer av Bamse, där Bamse och hans vänner räddar de vilda bina från de hot de är utsatta för.

Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om bin och pollinatörers viktiga roll i relation till biologisk mångfald.

Nya samarbetspartners i kampanjen är även ICA Stiftelsen och IKEA Sverige. Sedan tidigare samarbetar Naturskyddsföreningen med Arla och Smakis i kampanjen.

Stort intresse från både privatpersoner och företag

Operation: Rädda bina går i år in på sitt fjärde år och intresset är allt större. 

– Det är glädjande att fler visar intresse för frågan om biologisk mångfald. Operation: Rädda bina har på ett lustfyllt och innovativt sätt bjudit in både företag och privatpersoner att engagera sig i en svår och komplex fråga, säger Andreas Drufva, marknadschef, på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen och Story House Egmont har tagit fram ett specialnummer av Bamse.
Pressbild: Naturskyddsföreningen och Bamse (Story House Egmont)

ICA Stiftelsen och IKEA ansluter till Arla och Smakis

Kommentarer från kampanjens samarbetspartners:

– Bamse lär ut att vi måste ta hand om både stora och små vänner för att alla betyder något, säger Charlotta Borelius chefredaktör på Bamse. Biologisk mångfald är viktigt för alla, och för Bamse vars goda vän Surre är ett bi, i synnerhet. 

– Ämnet är självklart angeläget för oss och ICA-handlarna. En välmående biologisk mångfald är inte bara en förutsättning för ICA handlarnas sortiment utan en viktig fråga för oss alla. Vi är glada över engagemanget i Operation: Rädda bina och ser fram mot att se projektet tas ut lokalt, säger Pinar Musadotter, generalsekreterare för ICA Stiftelsen.

Läs mer om Naturskyddsföreningens samarbete med ICA-stiftelsen här, samt om deras samarbete med IKEA här.

Om Operation: Rädda bina

Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina syftar till att öka medvetenheten om bin och pollinatörers viktiga roll och hoten mot dem, att stimulera till brett engagemang och räddningsinsatser som leder till konkret nytta och bidrar med kunskap till forskning, samt att skapa politisk förändring på nationell och lokal nivå.

Fakta:

  • En tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av bin. 
  • Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda bi-arter på väg att försvinna.

Foto: Humla och Akleja, fotograf: Per Bengtson (bilder bifogade i kontakt med Naturskyddsföreningen).