12 posts by Magnus Berglund

Hur får vi fler sponsorer?

Mitt sista inlägg i vår julkalender blir ett svar på den kanske mest vanliga frågan personer inom idrotten ställer sig: Hur får vi fler sponsorer? Och även om det mest korrekta svaret hade varit "det beror på" eller "det är svårt att svara på" så vet jag att det inte är vad du vill läsa. Låt mig istället svara så konkret jag kan. Det finns en anledning till att vi har skrivit boken Hållbar sponsring. Många rättigheter inom idrotten kämpar med ekonomin, det ideella ...

Läs mer...

Ideellt arbete utgör större del av Sveriges BNP än detaljhandeln

I ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och Statistiska centralbyrån (SCB) har för första gången det frivilliga arbetet i Sverige värderats ekonomiskt. Beräkningarna är gjorda fram till och med 2014, ett år då 3,75 miljoner personer arbetade frivilligt på en regelbunden basis. Värdet beräknades till 131 miljarder kronor. 131 miljarder motsvarar 3,32 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP), så det ska inte finnas någon tvekan om att idrottens samhälls...

Läs mer...

Rätt aktivering kan stärka en ”svag” rättighet

Att aktiveringen av ett sponsorskap är samarbetets kärna har vi varit inne på tidigare här i julkalendern. Och även i boken får aktivering rikligt med välförtjänt utrymme. Ett perspektiv på aktivering utifrån ett företagsperspektiv är att ta reda på vilka aktiviteter som kan stärka rättighetens "svagare" områden. Låt oss kalla det för hur vi balanserar sponsorskapet. Att välja rätt aktivering kan vara ett sätt att dra nytta av rättighetens styrkor, men det kan också ...

Läs mer...

Säljtips: Öka chansen till ”Ja” med enkla argument

Säljtillfället är ofta ett möte mellan rättighet och företag. Men säljtillfället kan också ske i mer informella miljöer och sammanhang. Kontakten är avgörande för om rättigheten får ett "Ja" från företaget, så att företaget blir sponsor. Och chansen till ett "Ja" ökar om du redan tidigt kan lägga in relevanta argument. Följande text är ett till stor del ett utdrag från boken Hållbar sponsring (som du kan köpa i vår webbshop eller hos Adlibris, Bokus eller CDON). ...

Läs mer...

Så viktigt är intäkter från sponsring för idrotten

Nyligen sålde AIK Fotboll "Evighetskortet", som ger tillgång till klubbens alla matcher, livet ut. Prislappen blev 189 100 kronor. Det höga (?) priset fick mig att tänka på en kartläggning vi tog med i boken; den om hur mycket mer biljetter till elitidrott skulle kosta om föreningen inte hade några sponsorer. Det ska sägas på en gång att studien är några år gammal, men jag törs lova att beroendet av intäkter från sponsring inte blivit mindre de senaste sex åren. På ...

Läs mer...

Varför väljer företag att bli namn- eller titelsponsor?

Att ett företag sätter sitt varumärkesnamn på en arena eller ett evenemang, eller till med en förening, kallas för titelsponsring. Men varför väljer att företag just den här typen av sponsring? Skälen är förstås många, men låt mig få friheten att generalisera dem till tre stycken. I boken ägnar vi en hel del sidor åt sponsorstruktur och "namngivning" av olika sponsornivåer. Vad skiljer till exempel en sponsor från partner eller leverantör? Hur många huvudsponsorer ...

Läs mer...

Sponsorer kan också tillföra associationer

Något vi lägger relativt mycket vikt på i boken är att lyfta de olika typer av värden som en sponsor kan tillföra en rättighet, till exempel associationer. Det vanligaste är ju nämligen att som rättighet titta på ersättningen, men det finns andra värden en sponsor kan tillföra. Och vissa värden kan faktiskt vara mer värdefulla än "bara" pengar. Det exempel jag ska ge i det här inlägget är inte ett exempel på ett perfekt sponsorskap (finns sådana?). Syftet är att ...

Läs mer...

Hur strategi och policy visar vägen för sponsring

I en sponsringsstrategi presenterar företag motiv, syfte och avsikter med sin sponsring på ett övergripande plan. Många sponsorer väljer att göra sina strategier publika, men i ett mindre format. Dessa dokument kallas då ofta för en policy. Policies finns ibland offentliggjorda på kommuners, organisationers och företags hemsidor. Innan du som rättighet kontaktar ett företag för ett möte angående sponsring är det en god idé att läsa in dig på bolagets strategi och policy....

Läs mer...

Hur mycket kostar det att sponsra…

En av de vanligaste frågorna jag får är hur mycket det kostar att sponsra olika typer av rättigheter. Oftast handlar frågorna om traditionella elitlag, som till exempel föreningar i SHL eller OBOS Damallsvenskan. Därför känns det rimligt att här i julkalendern berätta hur man tar reda på hur mycket det kostar att sponsra några vanliga nivåer av rättigheter. Så, hur tar man då reda på hur mycket det kostar att sponsra något? Det korta svaret är att googla. Det lite ...

Läs mer...

PR-tips: 5 tillfällen att kommunicera ett sponsorskap

Att publicera ett nytt sponsorskap på er egen hemsida och i sociala medier är lite av ett "basic scenario", det vill säga som kanske inte alltid är avtalat att ni måste göra, men som tyst förväntas av sponsorn. När du passerat det stadiet – sätt en struktur och skapa rutiner för hur ni arbetar med PR för att ge sponsorn extra uppmärksamhet. Notera gärna från början att de här fem tillfällena i det här inlägget inte behöver vara inskrivna i sponsoravtalet som en ...

Läs mer...