Så har Scouterna vässat sitt erbjudande – från sponsortrappa till teman

Svenska scouter på World Scout Jamboree i USA

Scouterna har tagit fram en ny modell för hur organisationen arbetar med sponsorer. Upplägget är förankrat både i de globala målen och i Scouternas verksamhet. Företagens engagemang kopplas tydligt till den egna värdegrunden.

I stället för en traditionell sponsortrappa erbjuds företagen att äga ett tema som är relevant, autentiskt och trovärdigt för både företaget och Scouterna.

Scouterna erbjuder följande teman som företag kan välja att visa sitt engagemang genom:

  • Hälsa
  • Demokrati
  • Ledarskap
  • Innovation
  • Trygghet
  • Äventyr

Scouterna söker företag som vill ”göra skillnad på riktigt”

Johan Lindström är ansvarig för företagssamarbeten på Scouterna. Han berättar:

– Vi behöver tänka nytt för att kunna visa omvärlden vad Scouterna gör på 2020-talet och vilka positiva effekter scouting har både på samhället och individen.

– Detta är vårt sätt att ta ansvar för att ge ännu fler barn och unga möjligheten till en trygg och meningsfull fritid där de tillåts nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar. Det är särskilt roligt att vi kan göra det tillsammans med företag som vill göra skillnad på riktigt, säger Johan Lindström.

Tydlig profilering inom social hållbarhet

Scouterna berättar i en pressnyhet att de erbjuder företag jämställd sponsring med sunda värdegrunder.

– Scouternas sponsorer engagerar sig långsiktigt i arbetet för barn och ungas utveckling på områden som grundar sig i våra gemensamma värderingar, samtidigt som vi arbetar för uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling, beskriver organisationen.

– Tillsammans skapar vi förutsättningar för barn och unga som gör stor skillnad i deras liv redan nu, men som även har en avgörande betydelse för resten av deras liv.

Här kan du gå direkt till Scouternas sponsringsmodell samt läsa mer om hur Scouterna arbetar i linje med FN:s globala mål.

Lästips från Hållbar sponsring: