Hållbar sponsring

Boken Hållbar sponsring nominerades till Årets Marknadsföringsbok 2019.

Hållbar sponsring är en handbok som ger konkreta tips och råd i syfte att utveckla framgångsrika och långsiktiga sponsorskap.

Boken är skriven av Magnus Berglund och Frans Fransson. Den vänder sig främst till föreningar, förbund, evenemang och andra typer av rättigheter inom idrotten.

2019 nominerades Hållbar sponsring till ”Årets Marknadsföringsbok” av Sveriges Marknadsförbund.

För större beställning och utbildningsmaterial, kontakta oss här.

Bokens innehåll

Hållbar sponsring består av drygt 380 sidor, fördelade på 16 st kapitel, vilka i sin tur är indelade i olika områden.

1. Intro

Bokens första område inleds med kapitel 1: Introduktion, där vi går igenom viktiga begrepp och du får veta mer om sponsring som företeelse.

Därefter, i kapitel 2: Branschens aktörer, får du veta hur sponsringsbranschen ser ut och vilka aktörer som är de mest centrala.

Kapitel 3: Sponsringens historia tar upp personer och händelser som haft stor påverkan på sponsringens utveckling och framväxt.

2. Teori

Det andra området tar upp sponsring ur ett teoretiskt perspektiv.

Kapitel 4: Varumärket är ett av de mest centrala kapitlen i boken. Här går vi bland annat igenom hur du bygger ett starkt idrottsvarumärke.

I kapitel 5: Målgruppen beskriver vi hur du som rättighet blir nyckeln som låser upp dörren mellan sponsor och målgrupp.

I det tredje och sista teorikapitlet, kapitel 6: Motiven, sätter vi fingret på sponsorernas olika syften och mål med sponsring.

3. Handboken

Det tredje området är som en handbok med 8 olika delar.

I kapitel 7: Förarbetet, går vi igenom de förväntningar och förutsättningar som påverkar en rättighets sponsorarbete.

Därefter kommer kapitel 8: Skapa erbjudandet, kapitel 9: Forma erbjudandet och kapitel 10: Prissätt erbjudandet.

Kapitel 11: Försäljningsarbetet beskriver hur du tar erbjudandet till marknaden och gör det ”köpbart”. I kapitel 12: Avtal och juridik går vi därefter igenom viktiga lagar och regler för sponsring.

Hur sponsorn och rättigheten sedan aktiverar sponsorskapet tar vi upp i kapitel 13: Aktivering.

Handboken avslutas med kapitel 14: Utvärdering, där effekterna av sponsorskapet fångas upp.

4. Nutid och framtid

Bokens fjärde och sista område innehåller vad vi tycker är dagens och framtidens sponsring.

Kapitel 15: Samhällsnytta handlar om hur idrottens samhällsengagemang skapar både positiva associationer och mätbar nytta för samhället.

Vi avslutar sedan boken med kapitel 16: Reflektioner, där vi som författare tar upp det vi tycker har varit och är mest intressant under skrivandets gång och för sponsring som ämne.