Välkommen!

Hur får vi fler sponsorer? Och hur kan vi utveckla befintliga samarbeten? Hållbar sponsring är en handbok som ger konkreta tips och råd i syfte att utveckla framgångsrika och långsiktiga sponsorskap. Boken utgår från idrotten och vänder sig främst till föreningar, förbund, evenemang och andra typer av rättigheter.

Boken består av drygt 380 sidor, fördelade på 16 kapitel.

Hållbar sponsring - en bok om sponsring för dig som vill få fler sponsorer, öka intäkterna och skapa långsiktiga samarbeten.

Om boken

Blogg

Nyhetsbrev

Föreläsningar

Bokens innehåll

Bokens första område inleds med kapitel 1: Introduktion, där vi går igenom viktiga begrepp och du får veta mer om sponsring som företeelse. Därefter, i kapitel 2: Branschens aktörer, får du veta hur sponsringsbranschen ser ut och vilka aktörer som är de mest centrala. Kapitel 3: Sponsringens historia tar upp personer och händelser som haft stor påverkan på sponsringens utveckling och framväxt.

Det andra området tar upp sponsring ur ett teoretiskt perspektiv. Kapitel 4: Varumärket är ett av de mest centrala kapitlen i boken. Här går vi bland annat igenom hur du bygger ett starkt idrottsvarumärke. I kapitel 5: Målgruppen beskriver vi hur du som rättighet blir nyckeln som låser upp dörren mellan sponsor och målgrupp. I det tredje och sista teorikapitlet, kapitel 6: Motiven, sätter vi fingret på sponsorernas olika syften och mål med sponsring.

Det tredje området är som en handbok med åtta olika delar. I kapitel 7: Förarbetet, går vi igenom de förväntningar och förutsättningar som påverkar en rättighets sponsorarbete. Därefter kommer kapitel 8: Skapa erbjudandet, kapitel 9: Forma erbjudandet och kapitel 10: Prissätt erbjudandetKapitel 11: Försäljningsarbetet beskriver hur du tar erbjudandet till marknaden och gör det “köpbart”. I kapitel 12: Avtal och juridik går vi igenom viktiga lagar och regler. Hur sponsorn och rättigheten sedan aktiverar sponsorskapet tar vi upp i kapitel 13: Aktivering. Handboken avslutas med kapitel 14: Utvärdering, där effekterna av sponsorskapet fångas upp.

Bokens fjärde och sista område innehåller vad vi tycker är dagens och framtidens sponsring. Kapitel 15: Samhällsnytta handlar om hur idrottens samhällsengagemang skapar både positiva associationer och mätbar nytta för samhället. Vi avslutar sedan boken med kapitel 16: Reflektioner, där vi som författare tar upp det vi tycker har varit och är mest intressant.

Beställ boken här

Frans Fransson

Magnus Berglund

Birdie Förlag

Senaste nytt