Att driva försäljning och skapa affärer genom sponsring

Ett viktigt motiv till att sponsra handlar om att öka sin försäljning och skapa nya affärer. För väldigt många sponsorer är det den primära anledningen till att gå in i ett sponsorskap. Hur ska en rättighet tänka som möter denna typ av önskemål och motiv från en sponsor? Sponsring kan Läs mer

När och varför ska en rättighet outsourca sin försäljning?

Jag möter föreningar, förbund och evenemang som överväger att lägga ut sin sponsring på en extern part. Det kan handla om att ge en enskild säljare eller ett renodlat säljbolag ansvaret för försäljningsarbetet och den kommersiella verksamheten. Jag har själv varit i denna säljroll en gång i tiden och vet Läs mer