Att driva försäljning och skapa affärer genom sponsring

Ett viktigt motiv till att sponsra handlar om att öka sin försäljning och skapa nya affärer. För väldigt många sponsorer är det den primära anledningen till att gå in i ett sponsorskap. Hur ska en rättighet tänka som möter denna typ av önskemål och motiv från en sponsor?

Sponsring kan medverka till att företaget som sponsrar ska öka sin försäljning och i vissa fall utveckla hela sin affärsverksamhet. Det kan handla om att få tillgång till en ny försäljningskanal, eller att sponsringen möjliggör att fler potentiella kunder kommer i kontakt med produkten eller tjänsten. Genom rättigheten kan sponsorn få exponera sitt erbjudande och närvara i flera olika kanaler och möta olika typer av målgrupper.

Sponsring skapar nya affärsmöjligheter

Sponsring kan fungera som en plattform för ett företags sälj- och affärsutveckling. För att tydliggöra vad jag menar kommer jag nu konkretisera detta i ett antal frågor som blir utgångspunkt för detta resonemang. Dessa frågor kan du som rättighet ta med dig in i mötesrummet när du diskuterar med en potentiell sponsor eller med en befintlig då kontraktet ska förhandlas om.

Som rättighet vill vi kunna skräddarsy affärsrättigheter i dialog med sponsorn. Ibland kan det handla om en kortare kampanjorienterad säljsatsning och ibland en mer långsiktigt strategisk. Självklart skiljer sig ofta motivet åt beroende på om företaget verkar på en konsumentmarknad eller inom B2B. Det handlar i väldigt hög grad också om att erbjuda sponsorn rätt typ av sammanhang.

I frågorna kan lösningarna finnas

Gör därför din research kring sponsorns verksamhet och marknad på förhand. Det gäller att komma väl förberedd med ett batteri av frågor och med en stor portion nyfikenhet. I frågorna kan lösningarna finnas. Se därför till att interagera med varandra och försök ”hitta affären” tillsammans i samtalet.

Kan era fysiska kanaler och event driva direkt försäljning av sponsorns produkter?

Det gäller att kartlägga alla kanaler som ni har i er rättighetskatalog. Lista och förklara vilka fysiska kanaler som finns. Tänk på att det för en sponsor långt ifrån är självklart vilka möjligheter som finns hos den specifika rättigheten. Lista också alla matchevenemang och publika träffar och event som finns att möta målgruppen på under året. Förtydliga och ge exempel på när och hur sponsorn skulle kunna exponera sina produkter och tjänster.

Hur kan ert affärsnätverk skapa nya affärer för sponsorn?

sitt vittnesmål påpekade Cacchioni att det finns mer än hundra studier som tyder på att HSDD har en genetisk grund. Hon konstaterade också på grundval av bevisen att alla biologiska faktorer här som är bundna till höga nivåer av ångest eller depression kommer att ha neurologiska och psykiatriska effekter på män också.

För dig som redan har ett affärsnätverk (som också går under namnet sponsornätverk) kan det avgörande incitamentet till ett sponsorskap vara att bli medlem i detta. Två (av många) rättigheter som har skapat starka regionala affärsnätverk och som blivit mycket uppskattade av sponsorerna är innebandyklubbarna FC Helsingborg och Warberg IC. Affärsnätverk formar i många fall exklusiva möten, vilka också går att anpassa i form. När det är tillräckligt många sponsorer i ett nätverk, kan specifika branschträffar skapas. Det viktiga är att möjliggöra mötesytor och sätta affären i fokus.

Har er rättighet digitala kanaler där ni kan exponera sponsorn?

För många rättigheter är den digitala plattformen fortfarande en outforskad resurs som inte genererat försäljning. Den digitala plattformen kan medverka till att helt nya kanaler för sponsorskapet och relationer växer fram. En rättighet med ett aktivt och välutvecklat nyhetsbrev eller egna digitala plattformar, kan exponera direkta erbjudanden som portioneras ut under året. Om du som rättighet sitter på många kontakter där du dessutom kan målgruppsanpassa erbjudandet, skapas ännu större möjlighet att träffa ”rätt in” i önskvärd målgrupp. En fördel att använda exempelvis ett nyhetsbrev som säljkanal är att utfallet kan följas upp och utvärderas efter varje kampanj.

Kan er rättighet skapa något helt nytt forum tillsammans med sponsorn?

En del rättigheter kan i samtalet med en sponsor också upptäcka att helt nya affärsrättigheter kan skapas och utvecklas. Det finns kanske en sponsor som vill driva en specifik samhällsfråga och att det allra bäst sker genom en podd, blogg, eller ett event där sponsorn kan exponeras eller delta? Kanske kan er rättighet skapa exklusiva kampanjer och arbeta med temakvällar tillsammans med sponsorn?

Det är ofta bara fantasin som sätter gränser för hur affärerna kan utvecklas inom ramen för ett sponsorskap. I detta inlägg har jag lyft fram några frågor som kan vara användbara att ha med sig in i samtalet. Betydligt fler exempel och fördjupade resonemang om motiven bakom sponsring kan du läsa om i kapitel 6 (Motiven) av Hållbar sponsring.

Det här inlägget är en del av Hållbar sponsrings julkalender. Du hittar alla inlägg här.

[button url=”https://www.hallbarsponsring.se/bestall/” target=”_blank|_self” style=”xsmall|small|normal”]Beställ boken här[/button]