1 post from day 21/12/2018

Ideellt arbete utgör större del av Sveriges BNP än detaljhandeln

I ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och Statistiska centralbyrån (SCB) har för första gången det frivilliga arbetet i Sverige värderats ekonomiskt. Beräkningarna är gjorda fram till och med 2014, ett år då 3,75 miljoner personer arbetade frivilligt på en regelbunden basis. Värdet beräknades till 131 miljarder kronor. 131 miljarder motsvarar 3,32 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP), så det ska inte finnas någon tvekan om att idrottens samhälls...

Läs mer...