Att göra gott är en ”game changer” inom sponsring

För er som tagit del av vår julkalender, eller som läst vår bok, är det ingen hemlighet att samhällsnytta och hållbarhet får en särskilt framträdande roll. Att göra gott har blivit en ”game changer” som förändrat spelplanen inom marknadsföring i allmänhet och sponsring i synnerhet. Och jag ska i detta blogginlägg ge min bild kring några av orsakerna till varför det blivit så.

Det talas alltmer om att företag vill göra gott och vara en positiv samhällskraft. Det har på kort tid blivit så vedertaget att det för många kan vara svårt att ta in att det fanns en tid före denna, som innehöll något annat. För visst går det snabbt att ställa om till det nya när vi väl är bekväma i ett specifikt tillstånd som vi gillar och trivs med?

FN:s globala mål en ledstjärna

I vår tid är CSR, samhällsnytta och hållbarhet ord som används alltmer för att beskriva det goda som görs. Det gäller såväl för företag och organisationer, som för föreningar, förbund och evenemang inom idrotten. Hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsstrategier sköljer över oss som aldrig förr.

Ett viktigt skäl till varför hållbarhet används mer frekvent idag är relaterat till de ”Globala målen” som världens ledare genom FN har förbundit sig till att jobba för, fram till år 2030. FN:s globala mål är 17 till antalet och fungerar som en ledstjärna att följa efter. Målen som satts upp är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, samt lösa klimatkrisen.

Dessa mål har också förenklat för företag att konkretisera vad samhällsnytta innebär. Vi kan lära oss av vad andra gör och vi kan mäta våra insatser på ett helt annat sätt än tidigare. Dessutom kan vi få inspiration från diverse olika projekt och initiativ som startas igång. Det ena föder helt enkelt det andra.

Attityden hos svenskar pekar i en tydlig riktning

Marknaden styr brukar det heta. Och marknaden pekar i en tydlig riktning. Vi konsumenter trycker på marknaden in i en ny era. Det är en tydlig trend hos svenska folket att företags samhällsengagemang efterfrågas alltmer. I en global attitydundersökning som undersökningsföretaget Ipsos nyligen har genomfört framkommer flera mycket intressanta uppgifter:

  • Fler än 6 av 10 svenskar anser att det är viktigt att företag arbetar för att bidra till en positiv samhällsutveckling.
  • Nästan lika många svenskar (som punkten ovan) svarar att de väljer produkter från varumärken som visar samhällsengagemang.
  • Inom kategorin ”unga svenskar” svarar 60 procent att de försöker välja produkter från företag som är socialt engagerade, även om det kostar mer.
  • 7 av 10 svenska kvinnor anser att det är viktigt att deras arbetsgivare är engagerade i samhällsfrågor.

Genom sponsring synliggörs samarbeten

Ipsos studie visar också följande: Att arbeta i samarbeten med ideella organisationer för att synliggöra sina samhällsfrågor blir alltmer populärt bland företag.

Sponsorer leder utvecklingen i att ge samhällsnytta och hållbarhet en central roll i dagens moderna sponsring. Samhällsnytta skapas utifrån en rad olika samhällsengagemang och sociala projekt som initieras, iscensätts och drivs av företag och idrottens olika rättigheter. Ofta sker detta i en samverkan, där dessa insatser kommuniceras ut genom diverse olika sponsorskap. På julafton kommer jag i sista luckan för denna julkalender berätta om ett sådant initiativ som vi kan lära oss mer utav.

Mer om studien: Understanding social impact from three perspectives

Det här inlägget är en del av Hållbar sponsrings julkalender. Du hittar alla inlägg här.

[button url=”https://www.hallbarsponsring.se/bestall/” target=”_blank|_self” style=”xsmall|small|normal”]Beställ boken här[/button]

Läs mer om boken och klicka här för att komma till vårt nyhetsbrev.