Rätt aktivering kan stärka en ”svag” rättighet

Att aktiveringen av ett sponsorskap är samarbetets kärna har vi varit inne på tidigare här i julkalendern. Och även i boken får aktivering rikligt med välförtjänt utrymme. Ett perspektiv på aktivering utifrån ett företagsperspektiv är att ta reda på vilka aktiviteter som kan stärka rättighetens ”svagare” områden. Låt oss kalla det för hur vi balanserar sponsorskapet.

Att välja rätt aktivering kan vara ett sätt att dra nytta av rättighetens styrkor, men det kan också vara ett sätt att balansera rättighetens profil. Sponsorn kompletterar då helt enkelt det köpta ”sponsorpaketet” med aktiviteter som väger upp de svaga områdena.

Ett exempel på balanserad aktivering kan vara en sponsrad elitförening, som kompletteras med en aktivering fokuserad på barn- och ungdomsidrott. Ett annat exempel kan vara historiskt starka idrotter med mycket tradition, men som inte når ut tillräckligt till en yngre målgrupp. En aktivering som då är kommunikationsinriktad och digital kan väga upp, och till och med stärka, en ”analog” rättighetsinnehavare.

Här kan delvis Storytels samarbete med Blodomloppet räknas in, även om just det exemplet här i bloggen var inriktat på associationsvärdet utifrån rättighetens perspektiv.

Starka associationer kan stärkas av event och mötesplatser

Som jag beskrivit i inlägget om att välja ”rätt” aktiviering är det viktigt att sponsorn tar reda på inom vilka områden som rättigheten är starkare än företaget. Många rättigheter inom idrotten har starka associationer och tillgång till stora målgruppsbaser. Det finns dessutom ofta kunskaper och personella resurser som kan ha stort värde för en sponsor. Bland klubblagsidrott kan även föreningarnas supportrar vara en stark tillgång, om dem aktiveras på rätt sätt.

För att identifiera aktiveringsmöjligheter som kompletterar varandra så väl som möjligt (utefter de övergripande målsättningarna) är det viktigt att sponsorn inte dikterar villkoren helt på egen hand. I många fall är det sponsorn som sitter på aktiveringsbudgeten, men väldigt ofta är det rättigheten som har de bästa aktiveringsidéerna.

Ett individsponsorskap eller välgörenhetssponsring har ofta väldigt starka associationsområden, men kan helt sakna mötesplatser och eventytor. En eventfokuserad aktivering drar då nytta av rättighetens styrkor, samtidigt som effekten formas med hjälp av aktiveringen. På så sätt arbetar val av rättighet tillsammans med val av aktivering.

Och på så sätt kan en aktivering stärka en ”svag” rättighet.

Det här inlägget är en del av Hållbar sponsrings julkalender. Du hittar alla inlägg här.

[button url=”https://www.hallbarsponsring.se/bestall/” target=”_blank|_self” style=”xsmall|small|normal”]Beställ boken här[/button]

Läs mer om boken och klicka här för att komma till vårt nyhetsbrev.