Guida dig själv till ”rätt” aktivering

Aktivering av sponsorskap menar många är nyckeln till bra sponsring. Men att välja ”rätt” aktivering är lättare sagt än gjort. Att rita upp ett aktiveringsdiagram kan ge enkel men värdefull input – och inte minst hjälpa till att sålla bort sämre alternativ.

Det finns många skäl till varför en rättighet och sponsor ska lägga krut på aktiveringen av sponsorskapet. I boken ägnar vi ett helt kapitel åt just aktivering och olika typer av dem (i provläsningen hittar du en liten, liten del av kapitlet).

Aktiveringen brukar vara synonym med ”vad man använder sponsorskapet till”, eller: hur man – som sponsor och/eller rättighet – använder de avtalsrättigheter som sponsorn erhållit genom sponsoravtalet.

Vill man skrämmas lite kan man också säga att utan aktivering blir inte sponsringen avdragsgill. Det brukar få de flesta sponsorerna att lyssna (och ”hitta” extra budget).

Men vad är då genvägen till en bra aktivering?

Det finns många ”tumregler” som kan vara till hjälp när man som rättighet och sponsor ska planera hur sponsorskapet ska aktiveras. Ett sätt är att rita upp ett diagram med axlar för behov respektive mål.

En tumregel för vad som blir en bra aktivering är att hitta kombinationen av det som ligger nära både sponsorskapets målsättningar och målgruppens behov.

Låt oss kalla det för ett aktiveringsdiagram.

  • Behovsaxeln syftar till att utgå från målgruppens perspektiv, till exempel medlemmar, supportrar, publik eller deltagare. Hur bra är den tänkta aktiveringen för målgruppen? Löser aktiveringen ett problem? Tillförs ett värde? Låt skalan gå från relevant till irrelevant och sätt ett kryss.
  • Målaxeln kan vara klurigare. Här är det viktigt att välja perspektiv när du ska bedöma om aktiveringen är ”nära” eller ”avlägset” från målet. Är det till exempel sponsorns eller rättighetens målsättningar du ska utgå från? Eller kanske sponsorskapets? Skalan för den här axeln kan gå från nära till avlägset.

När du markerat var på skalorna din aktiveringsidé hamnar vill du vara i den övre högra kvadranten.

Samarbete lägger grunden för en bra aktivering

Aktiveringen brukar sätta fingret på ”maktförhållandet” i sponsorskapet. Ofta är det sponsorn som sitter på aktiveringsbudgeten, men rättigheten som känner målgruppen bäst. Trots det får sponsorer relativt ofta styra aktiveringen helt och hållet, vilket kan göra att aktiviteterna hamnar för långt från målgruppens intresse och behov.

Och lika ”illa” kan det bli åt andra hållet: om aktiveringen är för långt från sponsorns målsättningar kan sponsorn tycka att sponsringen ”inte ger något”. Ett annat scenario kan vara att man som sponsor och rättighet ”bara gör en rolig aktivitet” (tänk ballonger och bjudgodis). Risken är att aktiviteterna blir för generella och målgruppen inte kopplar dem till avsändaren, det vill säga sponsorn, vilket i sin tur kan resultera i en missnöjd sponsor när eventutvärderingen kommer.

Aktiveringsdiagrammet är ett enkelt sätt att bedöma hur ”bra” en aktivering är. Och allra helst bör du förstås jämföra din aktiveringsidé med olika förslag för att sätta dem i relation till varandra.

Det här inlägget är en del av Hållbar sponsrings julkalender. Du hittar alla inlägg här.

[button url=”https://www.hallbarsponsring.se/bestall/” target=”_blank|_self” style=”xsmall|small|normal”]Beställ boken här[/button]