När och varför ska en rättighet outsourca sin försäljning?

Jag möter föreningar, förbund och evenemang som överväger att lägga ut sin sponsring på en extern part. Det kan handla om att ge en enskild säljare eller ett renodlat säljbolag ansvaret för försäljningsarbetet och den kommersiella verksamheten. Jag har själv varit i denna säljroll en gång i tiden och vet Läs mer