Vart leder modern sponsring oss i framtiden?

Modern sponsring är ett uttryck som ofta kommer upp till diskussion när jag träffar på rättigheter, det vill säga föreningar, förbund och evenemang. Går det att definiera vad modern sponsring innebär? Och vart leder modern sponsring oss egentligen till för lärdomar om framtiden? I detta blogginlägg ska jag belysa min Läs mer

Jämställd sponsring som förändringskraft

Jämställd sponsring är ett relativt nytt begrepp som på senare år fått allt större genomslag i debatten. Dagens ojämställda fördelning av sponsormedel inom idrotten börjar nu på allvar ifrågasättas och en förändringsresa har påbörjats. Inom hållbarhetsarbetet finns många olika områden som är centrala att jobba med som rättighet. Jämställdhet är Läs mer

När och varför ska en rättighet outsourca sin försäljning?

Jag möter föreningar, förbund och evenemang som överväger att lägga ut sin sponsring på en extern part. Det kan handla om att ge en enskild säljare eller ett renodlat säljbolag ansvaret för försäljningsarbetet och den kommersiella verksamheten. Jag har själv varit i denna säljroll en gång i tiden och vet Läs mer