Vart leder modern sponsring oss i framtiden?

Modern sponsring är ett uttryck som ofta kommer upp till diskussion när jag träffar på rättigheter, det vill säga föreningar, förbund och evenemang. Går det att definiera vad modern sponsring innebär? Och vart leder modern sponsring oss egentligen till för lärdomar om framtiden? I detta blogginlägg ska jag belysa min bild av dessa frågor. Att arbeta utifrån ett modernt synsätt av sponsring fyller en viktig funktion, enligt mig. Samtidigt måste vi också inse att vi befinner ...

Läs mer...

Hur skapas meningsfulla varumärken?

Visste du att de allra flesta av världens varumärken skulle kunna försvinna utan att vi skulle bry oss? I en studie framkom att nästan tre av fyra varumärken inte skulle vara saknade av oss konsumenter. För många marknadsförare är insikten om varumärkets oförmåga att kunna engagera sin målgrupp en närmast skrämmande tanke. De allra flesta tror förstås att världen kretsar kring just det egna varumärket och att det är odödligt. Mening och innehåll i fokus I denna ...

Läs mer...

Jämställd sponsring som förändringskraft

Jämställd sponsring är ett relativt nytt begrepp som på senare år fått allt större genomslag i debatten. Dagens ojämställda fördelning av sponsormedel inom idrotten börjar nu på allvar ifrågasättas och en förändringsresa har påbörjats. Inom hållbarhetsarbetet finns många olika områden som är centrala att jobba med som rättighet. Jämställdhet är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna idag och frågan kommer att ha ännu större påverkan på idrottens utveckling ...

Läs mer...

När och varför ska en rättighet outsourca sin försäljning?

Jag möter föreningar, förbund och evenemang som överväger att lägga ut sin sponsring på en extern part. Det kan handla om att ge en enskild säljare eller ett renodlat säljbolag ansvaret för försäljningsarbetet och den kommersiella verksamheten. Jag har själv varit i denna säljroll en gång i tiden och vet både vilka möjligheter och risker som det kan innebära. Innan ett så viktigt beslut tas, behöver varje organisation göra en analys. Det är nämligen ett strategiskt ...

Läs mer...