1 post from day 02/12/2018

Jämställd sponsring som förändringskraft

Jämställd sponsring är ett relativt nytt begrepp som på senare år fått allt större genomslag i debatten. Dagens ojämställda fördelning av sponsormedel inom idrotten börjar nu på allvar ifrågasättas och en förändringsresa har påbörjats. Inom hållbarhetsarbetet finns många olika områden som är centrala att jobba med som rättighet. Jämställdhet är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna idag och frågan kommer att ha ännu större påverkan på idrottens utveckling ...

Läs mer...