1 post from day 10/12/2018

Vart leder modern sponsring oss i framtiden?

Modern sponsring är ett uttryck som ofta kommer upp till diskussion när jag träffar på rättigheter, det vill säga föreningar, förbund och evenemang. Går det att definiera vad modern sponsring innebär? Och vart leder modern sponsring oss egentligen till för lärdomar om framtiden? I detta blogginlägg ska jag belysa min bild av dessa frågor. Att arbeta utifrån ett modernt synsätt av sponsring fyller en viktig funktion, enligt mig. Samtidigt måste vi också inse att vi befinner ...

Läs mer...