Hur skapas meningsfulla varumärken?

Visste du att de allra flesta av världens varumärken skulle kunna försvinna utan att vi skulle bry oss? I en studie framkom att nästan tre av fyra varumärken inte skulle vara saknade av oss konsumenter.

För många marknadsförare är insikten om varumärkets oförmåga att kunna engagera sin målgrupp en närmast skrämmande tanke. De allra flesta tror förstås att världen kretsar kring just det egna varumärket och att det är odödligt.

Mening och innehåll i fokus

I denna globala studie ingick 300 000 personer och 1 500 varumärken. Deltagarna i studien fick betygsätta varumärkena inom tre olika områden: produktens/tjänstens funktionalitet, varumärkets påverkan på samhället med dess människor, samt varumärkets påverkan kring det personliga välmåendet.

Världens idag mest ”meningsfulla” varumärke ansågs Google vara. På nionde plats hittar vi IKEA. De företag som engagerar allra flest finner vi inom tech-industrin. De ansågs ha en särskilt stor påverkan i människors vardag och liv. Ett varumärkes framgång byggde särskilt kring två avgörande faktorer:

  1. Att det skapar mening till konsumenten
  2. Att det kan förmedla ett intressant innehåll (det vi idag benämner för content)

Lärdomar att ta med oss

Vad kan vi då ta med oss för lärdomar från denna studie? Utifrån ett sponsorperspektiv kan vi notera att kopplingen till människors passion och engagemang är viktiga ingredienser för att skapa meningsfulla varumärken. Det är de varumärken som skapar meningsfulla band till sina kunder som kommer att överleva på sikt. Sponsring har (i många fall) förmågan att leverera just en relevant, stark och meningsfull relation till sin målgrupp. Genom sponsring finns dessutom stora möjligheter att skapa ett intressant och engagerande innehåll (content).

En annan lärdom till dig som rättighet är att fundera över vad ert (idrotts)varumärke har för eget existensberättigande och vad som gör er meningsfulla. Du som varit på en varumärkes- eller ledarskapsföreläsning någon gång har förmodligen tagit del av Simon Sineks berömda TED-talk (se nedan) som tar upp ”The Golden Circle”. Där förklarar han (under 18 mycket välinvesterade minuter) att alla organisationer kan förklara vad de erbjuder. Det stora flertalet kan också förklara hur de gör för att skapa ett värdefullt erbjudande. Men väldigt få kan förklara varför de gör det de gör.

Denna varför-fråga handlar mycket förenklat om vilket syfte vi har, vad vi tror på, varför vi finns till, och varför vi existerar i den form vi gör. Om denna – den sista kluriga ”varför-frågan” – ska vi fördjupa oss i en senare lucköppning. Då ska vi diskutera idrottens existensberättigande in i framtiden…

 

 

För mer information om studien från Havas Media Group: https://www.meaningful-brands.com/en

Det här inlägget är en del av Hållbar sponsrings julkalender. Du hittar alla inlägg här.

[button url=”https://www.hallbarsponsring.se/bestall/” target=”_blank|_self” style=”xsmall|small|normal”]Beställ boken här[/button]