BK Astrio utvecklar sponsorerbjudandet med fokus på hållbarhet

Vi fick en intervju med Oscar Carlson som är kansliansvarig i fotbollsklubben BK Astrio i Halmstad. Han berättar bland annat om klubbens sponsorstruktur, det viktiga arbetet med att bygga långsiktiga sponsorrelationer och varför de valt att lyfta in FN:s globala mål som en del av sin sponsring. Häng med på en spännande resa inifrån en breddfotbollsklubb som vill utveckla sin sponsring till nästa nivå.

Oscar Carlson är snart 24 år gammal. Han kommer ursprungligen från Norrköping men flyttade år 2015 till Halmstad för att studera psykologi med inriktning idrott och motion. Han har även läst fristående kurser inom företagsekonomi, idrottsjuridik, projektledning och arbetspsykologi.

Berätta lite mer om vem du är och din roll i BK Astrio.

Sedan januari 2019 jobbar jag heltid som kansliansvarig i BK Astrio. Vi är Halmstads största barn- och ungdomsförening i fotboll med cirka 750 aktiva barn- och ungdomar. Min roll i föreningen är väldigt varierad och jag brukar faktiskt tycka att det är svårt att beskriva min tjänst. Men i grund och botten så ansvarar jag för att sköta föreningens kansli. Det innebär att jag sköter allt administrativt arbete och kontakten med medlemmar, ledare, spelare och föräldrar i många olika föreningsfrågor. Sedan oktober 2019 så har jag också fått ett utökat ansvar för föreningens marknadsarbete, vilket innefattar allt arbete med sponsorer och andra organisationer som vi samarbetar med för att utveckla föreningen.

När det kommer till marknadsarbetet har jag fått ansvara för själva utformningen men sedan jobbar jag tillsammans med två ledamöter ifrån föreningens styrelse i själva utförandet, vilket är väldigt kul och utvecklande. På föreningens kansli så är vi två heltidsanställda i dagsläget. Det är jag som kansliansvarig och sedan min kollega Marcelo som är anställd som föreningsutvecklare.

Hur många sponsorer/partners har ni idag och hur ser er sponsorstruktur ut?

Säsongen 2019 hade vi 65 sponsorer/partners och målet detta år är att höja den siffran till 100 stycken. Vår sponsorstruktur har förändrats lite inför denna säsong och ser ut som följande:

  • Premiumpartners (5–6 st.) – Detta är de partners som syns på våra matchdräkter från seniorlagen ner till yngsta lag i matchspel.
  • Partners (5–6 st.) – Detta är de företag som syns på våra träningskläder, vilket också sträcker sig från seniorlagen ner till barn som är 7 år. Vi har även en fotbollsskola där barnen är mellan 4–6 år, till fotbollsskolan har vi en exklusiv sponsor som är ny för 2020.
  • Guldpartners – Ny för 2020.
  • Silverpartners – Ny för 2020
  • Bronspartners – Ny för 2020
  • Klubb-1933 – Benämndes tidigare 1000 kronors klubben men vi har valt att döpa om den till klubb-1933 eftersom det är året föreningen grundades.
  • Vi har även lite olika arrangemang som är återkommande varje år, en hamnfest och en träningscup. Här har vi sedan tidigare inte haft så många sponsorer och mitt mål för denna säsong är att få in ett ganska bra antal. Jag tror det är nyckeln till att lyfta dessa projekt ytterligare en nivå.

Hur jobbar du med den befintliga ”sponsorvården” under året?

Eftersom jag bara jobbat med detta sedan några månader tillbaka så har det inneburit att jag under november och december ringt till alla befintliga sponsorer som varit med oss sedan tidigare. Jag har introducerat mig och kort beskrivit föreningens nya tänk kring hur vi vill jobba gentemot våra sponsorer/partners. Framöver så är vårt mål att varje samarbete vi inleder ska vara väl genomtänkt för att det på så sätt ska kunna bli ett ”win-win-win” samarbete, dvs att föreningen, medlemmen och företaget ska gynnas.

För att bygga långsiktiga relationer med partners så är min åsikt att man tar hänsyn och se människan som representerar företaget. Relationen med individen/individerna är oerhört viktig och här handlar det även om hur du är som person. Personligen så lägger jag mycket vikt på att vara ärlig, ödmjuk och framförallt rak och transparent i min kommunikation.

Vilka motiv eller mervärden är det som era partners främst är ute efter i sina sponsorskap?

Ärligt talat så är det väldigt olika. Vi har vissa partners som värdesätter att synas på våra representationslags (dam- & herr) matchdräkter högst, medan andra värdesätter barn- och ungdomsfotbollen högst. Men sett till det sportsliga så är det viktigaste mervärdet vi har att vi arbetar med breddidrott. Vi vill att alla oavsett ambition- och kunskapsnivå ska kunna vara aktiva i BK Astrio.

Jämställdhet är också ett mervärde som är oerhört viktigt och det är nog det mervärdet som jag tror kommer ha störst påverkan på alla föreningars framtid så småningom. Personligen tycker jag att just det mervärdet är extremt viktigt och det är något jag kommer arbeta hårt för oavsett var jag är någonstans.

Ni har nyligen initierat ett arbete för att lyfta in hållbarhetsfrågor i er paketering. Hur går ni tillväga här? Vilken respons har ni fått från sponsorer?

Jajamen det har vi! Det ska bli extremt spännande och kul att vara med på den resan. Grunden för vårt hållbarhetsarbete är FN:s 17 hållbarhetsmål. Där vi har valt ut 7 av dessa där vi tror att vi kan bidra och påverka. Vi har gjort en liten mjukstart i vårt hållbarhetsarbete där vi inför denna säsong har sjösatt tre mindre projekt som ligger helt på föreningen och dessa kräver inte heller så mycket underhållsarbete utan sköter sig själva.

Målet är att vi på sikt ska kunna involvera våra partners och utveckla detta tillsammans med dem, så vi skyndar långsamt. Sponsorerna vet faktiskt inte om detta än och tanken är att vi ska presentera hela konceptet för dem på årets första partnerträff nu i mars vilket ska bli väldigt kul!

Du har under 2019 gått en utbildning i Hållbar sponsring. Vad tar du med dig från denna utbildning?

Utbildningen gav mig ett helt annat perspektiv på sponsring och jag har nu insett att det är väldigt omfattande eftersom grunden för ett bra sponsorarbete innebär att man först har en bra grund i sitt föreningsarbete. Exempelvis att föreningen har en genomarbetad och väl genomtänkt föreningsidé, värdegrund och verksamhetsplan. Har man inte dessa som förening eller organisation, är risken stor att sponsorarbetet är dömt till att misslyckas redan från början. Hur man bygger och arbetar med sitt varumärke tillsammans med företagen var också en väldigt intressant och bra del. Det är nog den jag tagit med mig mest ifrån.

För att summera vad jag tagit med mig från hela utbildningen så är det framförallt att sponsring är mer komplext än vad många tror. Det har också fått mig att inse att det finns väldigt många möjligheter och sätt att vidareutveckla sina befintliga samarbeten men även forma nya. Utbildningen blev även en ögonöppnare för mig då den gav mig ett nytt perspektiv på sponsring som gör att det blir enklare att få företag att förstå att ett partnerskap handlar om att det ska gynna alla inblandade parter. Att utgå från det i mitt sätt att arbeta med sponsring förenklade det mesta och det är något jag verkligen rekommenderar.

_______________________________________________________________________

En bok om sponsring: Hållbar sponsring

Hur får vi fler sponsorer? Och hur kan vi utveckla befintliga samarbeten? Hållbar sponsring är en handbok som ger konkreta tips och råd i syfte att utveckla framgångsrika och långsiktiga sponsorskap. Boken utgår från idrotten och vänder sig främst till föreningar, förbund, evenemang och andra typer av rättigheter.

Boken består av drygt 380 sidor, fördelade på 16 kapitel. Den finns att köpa hos Adlibris och Bokus.