INTERVJU: ”Vårt primära fokus i vår sponsorförsäljning är på ungdom, jämställdhet och hållbarhet.”

Vi fick en intervju med Fia Grönborg som är marknadskoordinator i fotbollsföreningen BP. I intervjun berättar Fia mer om föreningens arbete med fokus på jämställdhet och hållbarhet. Hon avslöjar också varför klubben har tagit initiativ till en hållbarhetsredovisning.

I Fia Grönborgs arbete ingår kontakt med partners, administration av diverse marknadsarbete, genomförande av aktiviteter och evenemang, grafisk produktion samt innehållsskapande. I hennes roll hamnar hon ofta på två stolar där hon både får planera, administrera och själv genomföra aktiviteterna. Utöver sitt jobb på sportkontoret så är hon även spelare i damlaget.

Hur många sponsorer/partners har ni idag och hur ser er sponsorstruktur ut?

I dag har vi runt 80 partners. Vi fokuserar i dagsläget på att ha färre och större partners snarare än många och små då vi uppskattar personliga relationer och möjligheten att bygga långsiktiga och givande samarbeten.

Vårt primära fokus i vår sponsorförsäljning är på ungdom, jämställdhet och hållbarhet. Föreningen tar ett gediget samhällsansvar genom de samhällsstödjande aktiviteterna som vi dagligen genomför under samlingsnamnet Mötesplats Västerort. Vi arbetar för att hela tiden ligga i framkant och våga ta klivet före våra konkurrenter vilket vi gjort med exempelvis vårt jämställdhetsarbete och paketeringen av hållbarhetsarbetet.

Vårt fokus ligger på att se trender och lösa företagens problem, exempelvis så är alla större företag skyldiga att hållbarhetsredovisa, genom att vara partner till oss kan de lyfta in vår hållbarhetsrapport i deras hållbarhetsredovisning.

Ni inom BP har gått i främsta ledet för att arbeta med hållbarhet och socialt samhällsansvar. Kan du berätta kring ert arbete?

BP är givetvis i första hand en fotbollsförening men också en verksamhet som värnar om folkhälsan och en positiv utveckling i de områden vi är verksamma. Med över 30 procent ungdomar med utländsk bakgrund är BP ett bra exempel på hur idrotten kan leda till ökad integration. Mötesplats Västerort är samlingsnamnet på BPs samhällsstödjande projekt vilka består av öppen fotboll, slussen in – väg in till enkla jobb, nattfotboll, tjejfotboll och efter skolan verksamhet.

Vad betyder den hållbarhetsrapport som ni arbetar fram? Vad får ni för respons från era sponsorer? 

Ambitionen med vår hållbarhetsrapport är att vara transparenta samt dela med oss om vår strategi, våra resultat och framsteg inom hållbarhetsområdet. Rapporten beskriver BPs påverkan, styrning och åtaganden inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Genom hållbarhetsrapporten ställer vi krav på våra partners och de på oss vilket ger bägge parter en win-win i att arbeta med dessa frågor.

Partners vill synas i sammanhäng där idrotten har ett mervärde och det får dem via en rapport likt detta. Responsen från specifikt större företag har helt klart mycket god!

Berätta om ert arbete med jämställdhetsfrågor i BP.

Hela arbetet för att bli en jämställd förening startade för två år sedan. Vårt mål är att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten med fokus på en jämställd resursfördelning, likabehandling och ökad kunskap inom jämställdhetsfrågor.

Under 2019 har jämställdhetsarbetet fått en ännu tydligare plattform inom BP mycket tack vare Nike och Stadium som vi i våras tillsammans med lanserade kampanjen BrommaGirls. Föreningen har läge haft en pågående konflikt kring namnet där kampanjen och ”namnbytet” förenade och skapade förståelse för varandra.

Jämställdhet är något som numera är en självklarhet i BPs arbete och vision men trots det är vi långt ifrån jämställda och klara. BP har genom sitt ställningstagande i jämställdhetsfrågor haft en viktig roll under året i att sprida sitt arbete i olika sammanhang. Ett flertal klubbar har varit på besök och vi i BP har också besökt klubbar för att berätta om hur vi arbetar med jämställdhetsarbetet.

Sedan över ett år tillbaka har vi en jämställdhetsstrateg anställd i föreningen som varje dag utbildar och belyser vikten av jämställdhetstänk i alla medarbetare, ledare, föräldrar och spelares dagliga arbete.

Avslutningsvis, vilka är dina råd till föreningar som vill fördjupa sitt arbete med jämställdhet?

Börja oavsett om du inte har en färdig plan för arbetet eller inte. Det är just att börja och komma igång som är det viktigaste. Ta tag i utbildningsfrågor och se över er kommunikation. Är kommunikationen jämställd. Se över värderingar, finns det en efterlevnad av denna och en konsekvenskultur hur de används?

 

______________________________________________________________

En bok om sponsring: Hållbar sponsring

Hur får vi fler sponsorer? Och hur kan vi utveckla befintliga samarbeten? Hållbar sponsring är en handbok som ger konkreta tips och råd i syfte att utveckla framgångsrika och långsiktiga sponsorskap. Boken utgår från idrotten och vänder sig främst till föreningar, förbund, evenemang och andra typer av rättigheter.

Boken består av drygt 380 sidor, fördelade på 16 kapitel. Den finns att köpa via vår webbshop, samt hos Adlibris och Bokus.

Du hittar läsguide och provläsning här: Om boken