Förbundens sponsorintäkter 2010-2018

För tolfte året i rad har tidningen Sport & Affärer kartlagt sponsorläget hos de svenska specialidrottsförbunden. Många förbund uppges öka sina intäkter från 2017 till 2018, men placeringsmässigt är det få skillnader. I toppen hittar vi alltjämt Svenska Fotbollförbundet.

I sammanställningen redovisar Sport & Affärer förbundens beräknade totalintäkter från sponsring och ”kommersiella samarbeten”. Viktigt att ta i beaktande är med andra ord att siffrorna uppskattats av förbunden själva.

Det ska också sägas att de sponsorintäkter som redovisats finansierar förbundets övergripande verksamhet, det vill säga sponsorer av enskilda evenemang eller tävlingar (till exempel SM-sponsorer) inte räknas med.

En av undersökningens styrkor är att kartläggningen skett på samma sätt alla år, varpå resultaten är rimligt jämförbara.

Fem saker att notera efter 2018 års kartläggning

  • 26 st förbund ökar sin sponsring, vilket är fler än både 2017 (18 förbund) och 2016 (22)
  • ”Klyftan” mellan de tio förbund som drar in mest pengar och övriga 61 fortsätter att växa
  • Den totala summan för de tio främsta förbunden är 469,9 miljoner kronor (+43,5 miljoner kronor)
  • Störst ökning i nominellt värde gör Svenska Skidförbundet (+24 miljoner kronor)
  • Största procentuella ökningar står Svenska Tyngdlyftningsförbundet (300%) och Svenska Tennisförbundet (212,5%) för.

Topp 10: 2010, 2014 och 2018 (miljoner kronor)1

2010 2014 2018
Fotbollförbundet 133,0 150,0 160,0
Skidförbundet 80,0 89,1 123,0
Ishockeyförbundet 35,0 43,0 67,4
Golfförbundet 15,0 26,0 25,0
Handbollsförbundet 10,5 14,2 22,5
Friidrottsförbundet 17,5 13,2 17,4
Skidskytteförbundet 7,1 12,9 17,4
Ridsportförbundet 6,2 10,0 14,0
Innebandyförbundet 6,0 13,0 12,5
Parasportförbundet 5,3 8,0 10,7
Simförbundet 13,1 9,1 6,0
Tennisförbundet 9,0 6,9 3,8
Bandyförbundet 8,0 7,9 7,2

Sammanställningarna bör främst ses som indikationer för att se trender, snarare än för att analysera enskilda år och förbund. För många mindre förbund har till exempel evenemang och tävlingar stor påverkan på ekonomin.

Avslutningsvis kan det vara värt att notera att definitionen av vad som är ”sponsring” också kan skilja mellan undersökningens respondenter.

Det här inlägget är en del av Hållbar sponsrings julkalender. Du hittar alla inlägg här.

[button url=”https://www.hallbarsponsring.se/bestall/” target=”_blank|_self” style=”xsmall|small|normal”]Beställ boken här[/button]

  1. Sport & Affärer, Sponsringsläget i förbunden 2018