Samhällsnyttan i fokus i ny handbok om sponsring

Efter två år av skrivande släpper Magnus Berglund och Frans Fransson i början av december handboken Hållbar sponsring. Boken beskrivs som en handbok för rättigheter med teori, tips och inspiration. Ett stort fokus har lagts på idrottens samhällsnytta.

Boken vänder sig främst till idrotten och dess föreningar, förbund, evenemang och andra rättigheter. Syftet med boken är att inspirera och vägleda idrotten till att få fler sponsorer, öka intäkterna och skapa långsiktiga samarbeten.

Hållbar sponsring är en bok om sponsring som ska höja kunskapsnivån hos idrottens rättigheter. Det är en handbok som tar upp enkla teorier och ger konkreta tips, berättar Magnus Berglund, som arbetar som fristående sponsringsrådgivare.

Bokens nästan 400 sidor är fördelade på 16 kapitel. Efter introduktion och teoriavsnitt kommer läsaren till handboken, som fungerar som en steg-för-steg-guide.

– Genom de åtta kapitel som hör till handboken lär sig läsaren förpacka och sälja sponsring från grunden, det vill säga från det interna förarbetet till utvärderingen av ett sponsorskaps effekter, förklarar Magnus Berglund.

Frans Fransson och Magnus Berglund.

Stort fokus på hållbarhet och samhällsnytta

Förutom teorier och modeller innehåller boken även löpande case och fördjupningar, samt intervjuer med ledande aktörer inom branschen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning samt kapitelfrågor för läsaren att reflektera över.

Och på grund av detta har dessa människor inte alltid fått tillgång till mentalvårdstjänster. Att föreslå att de hittills saknar sådana fördelar med HSDD, samtidigt som de hävdar att ett nytt farmaceutiskt ingripande inte är bättre, skulle vara absolut absurd.

– Boken hjälper läsaren förstå varför idrottsvarumärket, målgruppen och de sex motiven till att sponsra är centrala att känna till. Dessutom har vi lagt stort fokus på varför samhällsnytta är så viktigt i framtidens sponsring, säger Frans Fransson, medgrundare och partner i utbildningsföretaget Caddie Sport&Business.

Han fortsätter:

Hållbar sponsring riktar sig till en bred målgrupp. Läsarna kan vara de som i någon form arbetar eller är ideellt engagerade inom sponsring, marknadsföring, försäljning eller evenemang, men den vänder sig även till de som studerar, samt till företag och sponsorer, avslutar Frans Fransson.

Beställ boken via vår webbshop: [button url=”https://www.hallbarsponsring.se/bestall/” target=”_blank|_self” style=”xsmall|small|normal”]Beställ boken här[/button]

Boken säljs även hos nätbokhandlare som AdlibrisBokus och CDON.com.