Utbildning inom Hållbar sponsring arrangerades i Uppsala

I helgen genomfördes en utbildning i Hållbar sponsring på vackra Wiks slott som ligger strax utanför Uppsala. Målgruppen var evenemangsaktörer i staden och arrangör var Destination Uppsala

För de allra flesta evenemangsaktörer är sponsorarbetet en av nycklarna till framgång. Det blir allt viktigare att ha en tydlig sponsorplan och sponsorstrategi. Samtidigt gäller det att förstå vad marknaden efterfrågar för motiv. De som kan hantera såväl den interna processen som omvärldens krav, är ofta de som är mest framgångsrika.

Evenemangsutvärdering utgör en viktig grund

Destination Uppsala som bland annat bistår i arbetet att projektleda kommunens större evenemang, hade tagit initiativ till denna internatutbildning. Utbildningen inleddes under fredagen med Andreas Andersson från Upplevelseinstitutet. Han berättade om betydelsen för rättigheter av att utvärdera såväl sina evenemang som sina sponsorskap. En viktig insikt som Andreas presenterade var hur man genom sponsorernas hjälp kan utveckla sitt evenemangs upplevelse för såväl besökare som deltagare. En evenemangsutvärdering kan skapa en utvecklad förståelse och en stärkt relation till sin målgrupp. Detta kan i sin tur vara användbart för rättigheten på flera olika sätt.

Lokala evenemangsaktörer

Under fredagens pass tog vi bland annat ta del av hur klassiska Storvretacupen utvecklats till att idag bestå av 700 lag och 1.300 spelare. Arrangören vill i framtiden bli en ännu större internationell spelare och bidra till att sprida innebandy som en världssport. Samtidigt vill de vara en positiv samhällskraft i Uppsala som påverka utvecklingen i rätt riktning. Redan idag har de en turistekonomisk effekt på cirka 50 miljoner kronor. Nya projekt och aktiviteter planeras för att stärka upp evenemanget inom en rad olika områden, förklarade Anders Ramsell som är projektledare för evenemanget. Förutom Storvretacupen så fick vi också ta del av hur USM i handboll, O-Ringen i orientering (vilket kommer till Uppsala 2020), Grand Prix Volleyboll och Uppsala Bike Weekend arbetar med sina respektive evenemang.

Hållbar sponsring i fokus

Lördagens och söndagens tema var ”Så skapar vi hållbar sponsring och långsiktiga samarbeten”, som undertecknad höll i. Deltagarna var i grunden rättigheter, men hade olika inriktningar på sina evenemang och idrotter. Det långsiktiga målet med helgen var att lägga grunden till ett systematiskt och effektivt internt sponsorarbete för de olika rättigheterna som deltog. Vi varvade föreläsning, grupparbete och workshop med erfarenhetsutbyte och diskussioner i helklass. Utbildningens innehåll utgick från boken Hållbar sponsring, vilken deltagarna hade kunnat ta del av på förhand. Under de två dagarna kom vi att avhandla sex olika block med ett drygt 30-tal frågor som grund för diskussioner.

Som kursledare för helgens pass är det slående att inse hur mycket praktisk nytta och värdefull erfarenhet som så många rättigheter sitter på. Vid denna typ av utbildningar finns också en vilja att dela med sig av kunskap och komma med konkreta tips på hur man kan arbeta med sponsring. En annan insikt är hur lyhörda rättigheter idag är för utveckling av sitt sponsorerbjudande. Och när sponsorer ställer allt högre krav och blir tydligare i sin motivbild gäller det också för rättigheten att förstå vad som efterfrågas. Frågor som hållbarhet, jämställdhet och samhällsnytta fick inom detta block därför ett stort utrymme, då trender diskuterades.

Avslutningsvis så vill vi tacka arrangör och deltagare för helgen och önska stort lycka till framöver i sitt sponsorarbete.