Hållbarhet är Svenska Skidförbundets framtidsspår

En ny rapport visar nu Svenska Skidförbundets framtidsinriktning. Hållbarhet är ledordet som ska sätta agendan framöver. Och det tycks som att förbundet nu är på rätt spår. 

Vi kan konstatera att vår värld i snabb takt håller på att förändras. Larmrapporterna från klimatforskare avlöser varandra. Klimatfrågor får ungdomar runt om i världen att skolstrejka i sin strävan att påverka politiker och beslutsfattare. Stora globala företag lägger om såväl sina investeringsplaner som sina kommunikationsstrategier, på grund av miljöfrågornas påverkan och dess ökade betydelse från oss konsumenter.

Klimatet har även fått vintersporterna att på allvar ifrågasätta sina egna avtryck. Ett specialidrottsförbund som kanske mer än något annat har märkt av konsekvenserna av väderutmaningarna och temperaturskillnaderna är Svenska Skidförbundet. Tävlingar och arrangörer inom såväl alpint som längdskidåkning har de senaste åren påverkats av hur vintrarna utvecklats och hur tillgången till snö har sett ut.

Hållbarhetsrapport

När sponsorn Vattenfall för något år sedan konstaterade att en alpin åkares klimatavtryck var fyra gånger högre än ”normalsvenskens”, fanns en probleminsikt om att ett förändringsarbete behöver sättas igång. Det fanns ett akut behov av att åstadkomma en förändring. Så mitt under pågående VM i alpint i Åre presenterade Svenska Skidsportförbundet lägligt sin rapport ”Hållbarhet”. I den beskriver förbundet sin framtidsinriktning och hur de stegvis ska bidra till en mer hållbar utveckling. Rapporten redogör också för vad som redan har åstadkommits i form av konkreta aktiviteter och vad som nu är igång.

I rapporten uttrycks ett behov av att hitta samverkan med sina partners i hållbarhetsarbetet. Ett exempel som lyfts är det arbete som nyligen initierats med huvudsponsorn Vattenfall, som i år firar 25 år som sponsor till förbundet. De har blivit Skidförbundets ”Smart Energy Partner”. Här ligger fokus på att stödja arbetet för ett ”klimatneutralt samhälle”. Här finns såväl relevans som en tydlig koppling till vad sponsorn själva vill driva för frågor. Vattenfall kommer exempelvis bidra med sin expertis och vara en ”dialogpartner” för att kunna få fram energilösningar som är klimatsmarta. Resorna och matkonsumtionen nämns som två centrala faktorer att kunna påverka och här efterlyser Vattenfall att även andra partners ska kunna bidra.

Nu inleds den tuffa resan

Alla initiativ som har en ambition och viljeinriktning till att driva på hållbarhetsfrågor är värda att uppmärksammas. Att miljöutmaningarna så tydligt lyfts fram och klimatarbetet synliggörs är positivt på alla sätt och vis. Att sponsorer bidrar med sin expertis och på detta sätt skapar relevans i sponsorskapet gör att det finns förutsättningar för att lyckas.

Vi vet att det som bekant inte räcker med vackra ord och stilrena rapporter. Den verkliga utmaningen att åstadkomma resultat och förändringar som på riktigt kan få effekt på klimatarbetet är bara i sin linda. Men Svenska Skidförbundet är nu något på spåret och arbetet är prioriterat. I rapporten presenteras också konkreta aktiviteter kring vad som ska göras. Det handlar om alltifrån hur miljö-appar kan bidra till att förändra levnadsvanor för idrottarna, till hur man med sponsorn BAUHAUS ska skapa en helt hållbar vallaby. Ett annat område som också lyfts upp är jämställdhetsfrågan. Det är en viktig faktor då det kommer till social hållbarhet. Som ett exempel på det har initiativet ”SkiEquality” startats upp. Detta koncept syftar till att öka antalet tjejer och kvinnor på ledande positioner inom elit- och landslagsnivå.

Svenska Skidförbundet har potentialen att bli framgångsrika i sitt arbete. Det finns en tydlig probleminsikt, flera supportande sponsorer och dessutom flera goda ambassadörer i form av de aktiva åkarna i de olika landslagen. Därför tycker jag att det ska bli mycket intressant att få följa med på Skidförbundets framtidsresa som nu har stakats ut.

Läs också:

En bok om sponsring: Hållbar sponsring

Hur får vi fler sponsorer? Och hur kan vi utveckla befintliga samarbeten? Hållbar sponsring är en handbok som ger konkreta tips och råd i syfte att utveckla framgångsrika och långsiktiga sponsorskap. Boken utgår från idrotten och vänder sig främst till föreningar, förbund, evenemang och andra typer av rättigheter.

Boken består av drygt 380 sidor, fördelade på 16 kapitel. Den finns att köpa via vår webbshop, samt hos Adlibris och Bokus.

Du hittar läsguide och provläsning här: Om boken

[button url=”https://www.hallbarsponsring.se/bestall/” target=”_blank|_self” style=”xsmall|small|normal”]Beställ boken här[/button]