Varför väljer företag att bli namn- eller titelsponsor?

Att ett företag sätter sitt varumärkesnamn på en arena eller ett evenemang, eller till med en förening, kallas för titelsponsring. Men varför väljer att företag just den här typen av sponsring? Skälen är förstås många, men låt mig få friheten att generalisera dem till tre stycken. I boken ägnar vi Läs mer