Hållbar sponsring på föreläsningsturné runt om i landet

Sedan boken Hållbar sponsring lanserades för snart ett år sedan har efterfrågan på utbildningar i ämnet varit stor. Under året har vi därför varit ute på föreläsningsturné. Här har vi fått utveckla våra tankar kring arbetet med att implementera hållbar sponsring.

Mötesplatserna har varit flera under året som gått. Så här långt har vi (Magnus Berglund genom Kinglet och Frans Fransson genom Caddie) haft förmånen att besöka Karlstad, Stockholm, Solna, Skövde, Tingsryd, Ljungby, Halmstad, Helsingborg och Uppsala. Senare i höst och i vinter är det bestämt att vi även kommer till Göteborg, Malmö och Borås. Och fler orter planeras nu som allra bäst in i kalendrarna.

Det är alltid lika kul att få möta deltagare från idrottens olika rättigheter och prata sponsring. Det finns så otroligt mycket engagemang och en stor portion nyfikenhet kring sponsring som ämne och praktisk nytta. På våra träffar föds många nya idéer och koncept när deltagare få inspireras i sponsringens värld och inte minst få lyssna till hur andra rättigheter har lagt upp sitt arbete. Det fysiska mötet mellan människor är fortfarande oöverträffat. Det skapar ofta den skjuts som behövs för att gå från ord till handling.

Föreläsning med deltagande rättigheter i Skövde som genomfördes tidigare i våras.

”Heta” ämnen just nu

Ämnena som tas upp under våra träffar varierar förstås beroende på vem som deltar. Men vi ser en tydlig trend att frågor som gäller samhällsnytta, hållbarhet och CSR får allt större utrymme. Många deltagare är nyfikna kring hur man ska gå tillväga i arbetet med sociala projekt och initiativ och hur man engagerar sponsorer. Frågor kring jämställd sponsring är ett annat område som diskuteras allt flitigare. Här ser vi hur viktiga omvärldsfaktorer får direkt påverkan på sponsorarbetet ute i föreningslivet.

Allra vanligast är dock frågan hur rättigheten ska tänka kring att paketera och sälja sponsring i praktiken. Det handlar ofta om hur man får fler sponsorer och hur man kan utveckla långsiktiga samarbeten. Därför lägger vi ofta ett stort fokus på att presentera just de motiv och drivkrafter som sponsorer efterfrågar. Och processen med att skapa, forma och prissätta sponsorerbjudandet är ett uppskattat inslag på utbildningarna. Under heldagsseminarium finns ofta tid för rättigheten att kunna utveckla erbjudandet och gå från idé till konkret koncept.

Erfarenhetsutbytet mellan deltagare är en efterfrågad ingrediens i våra utbildningar.

Utbildningsform och uppdragsgivare varierar

Vem som är avsändare och arrangör för träffarna varierar. Ibland är det SISU Idrottsutbildarna i olika distrikt som samlar föreningslivet. I andra fall är det en ligaorganisation, ett specialidrottsförbund, ett destinationsbolag eller ett företag som är arrangör. Varje arrangemang fyller sin funktion och sitt syfte. Det kan handla om alltifrån att få inspiration, till att skapa ett långsiktigt internt sponsorarbete som ska förankras.

Så här långt har vår tvådagarsutbildning varit allra mest efterfrågad. Då kan vi gå djupare in i ”sponsorsnickeriet”. Till deltagarens hjälp finns förstås boken på dryga 380 sidor, som ofta används som kurslitteratur. Genom att gå hem till sin sponsorgrupp och styrelse för att diskutera innehållet i boken och det som tagits upp på utbildningen, leder ofta till att ett förändring- och utvecklingsarbete sätts igång.

Är du nyfiken kring att få veta mer om innehållet i boken Hållbar sponsring och vill få till en föreläsning eller utbildning? Eller vill du veta om vi har någon planerad träff på just din ort? Då är du varmt välkommen att kontakta oss. Läs mer här om hur du tar kontakt.

TIPS: Om du befinner dig i Stockholm den 13 november är du varmt välkommen att anmäla dig till SportAdmin MeetUp med temat ”Hållbar idrottsförening”. Där kommer vi finnas på plats och tala Hållbar sponsring. Just detta evenemang som arrangeras av SportAdmin är kostnadsfritt.