1 post from day 18/12/2018

Etiska överväganden alltmer aktualiserade i sponsring

En alltmer aktuell fråga inom sponsring är kring den etiska aspekten och hur rättigheter sluter avtal med sponsorer från specifika branscher. Frågor kring etik och moral står allt oftare mot eftertraktade pengar. Det är svåra etiska överväganden som en rättighet har att ta ställning till. De står inför ett viktigt värderingsmässigt vägval. Företag och varumärken som erbjuder försäljning av alkohol, snabbmat, läsk, energidryck, inkassoverksamhet, spel, tobak och ...

Läs mer...