Integritetspolicy

Hållbar sponsring, genom Birdie Förlag AB, vill vara en relevant inspirationskälla för alla intresserade av sponsring, idrott och marknadsföring. Vi vill erbjuda läsning som är relevant och värdefull för dig som person – oavsett om du konsumerar våra kanaler som privatperson eller i din tjänst.

Här på hemsidan finns formulär där du kan fylla i dina kontaktuppgifter för att ta del av innehåll, till exempel för att få nyhetsbrev och andra typer av utskick, så som inbjudningar till evenemang och träffar.

Uppgifter som Birdie Förlag AB behandlar kan vara:

  • För- och efternamn
  • E-postadress

Utgångspunkten av behandlingen av personuppgifter är att inte behandla mer information än vad som är nödvändigt.

Nyhetsbrevet kräver att vi har din e-postadress

En viktig del i vårt erbjudande är det nyhetsbrev som med jämna mellanrum skickas till prenumeranterna. För att vi ska kunna skicka nyheter och spaningar till dig behöver vi, inte helt överraskande, din e-postadress, vilken klassas som personuppgift.

Mer sällan händer det att vi genomför enkäter eller bjuder in till evenemang, där det då och då krävs andra personuppgifter (som till exempel ditt telefonnummer, din arbetsplats organisationsnummer, adress eller liknande).

Följande principer är viktigt för oss att följa vad gäller dina personuppgifter:

  • Vi följer de lagar och bestämmelser som gäller, i enligthet med GDPR
  • Vi samlar inte in några uppgifter utan din vetskap samtycke
  • Vi samlar inte mer uppgifter än vad vi behöver för de ändamål som angivits ovan
  • Vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt
  • Vi lämnar inte ut eller säljer vidare uppgifterna till tredje part, utan att i så fall få ert medgivande först
  • Vi använder bara system som uppfyller tillämpliga krav på hantering och säkerhet
  • Du kan be att få en sammanställning över de uppgifter vi har om dig
  • Du kan be att få dina uppgifter raderade och bli bortglömd

Birdie Förlag använder Google Analytics för att sammanställa besöksstatistik. Du kan läsa mer om hur Google hanterar personuppgifter kopplat till sina tjänster här: How Google compliance with data protection laws

Kommentarer, media och cookies

Genom bloggverktyget WordPress kan följande information samlas in.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.