1 post from day 15/11/2018

Vad är sponsring?

Fenomenet sponsring sägs allra först ha uppkommit i Nordamerika. Längre tillbaka i tiden talades det om sponsorn i form av mecenat eller löftesgivare, oftast kopplat till sponsring inom kultursektorn. Första gången ordet »sponsor« gör entré i det svenska språket var 1954. Men det dröjde faktiskt till början av 1980-talet innan verbet »att sponsra« etablerades. 1981 skrivs det om att sponsring ska ses som en affärsmässig överenskommelse som ska vara till fördel för både ...

Läs mer...